baner

Laboratorium Ekomiar s.c. wykonuje:


I. Badania akredytowane:

1. Pomiary pól elektromagnetycznych w przestrzeni pracy pochodzących od urządzeń :

2. Pomiary natężenia i równomierności oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy

3. Pomiary hałasu na stanowiskach pracy:

5. Pomiary stężenia pyłów (frakcji wdychalnej i frakcji respirabilnej) na stanowiskach pracy

6. Pomiary stężenia tlenku węgla na stanowiskach pracy

7. Pobieranie próbek w celu oznaczenia stężenia i przeprowadzenia oceny narażenia zawodowego:

II. Badania nieakredytowane:

1. Pomiary stężenia tlenku i ditlenku azotu na stanowiskach pracy

2. Dobór ochronników słuchu

 

© EKOMIAR 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.